English

F-16 Block 70 for the Bulgarian Air Force

The proven F-16 is the world’s most successful, combat-proven multirole fighter and soon it will build advanced interoperable capabilities within the Bulgarian Air Force. Beyond capabilities it will enhance Bulgaria’s partnerships with allies, and help the Air Force preserve security in the region and around the world.

The Bulgarian Air Force is procuring eight new F-16 Block 70 aircraft. It has also shown interest in eight additional aircraft to build its fleet and capabilities.

With Bulgaria’s first F-16 acquisition, it is building the F-16 infrastructure, training pilots and developing maintenance personnel to support operations. Those operations are underway, and in fact pilots are the U.S. the past few years already for training and the first Bulgarian F-16 pilot recently graduated from training at Morris Air Force Base in the United States. The next set of eight jets will benefits from this infrastructure when they arrive. This allows efficient and cost-effective operations.  

Significant F-16 Network

With more than 700 F-16s operating in Europe today, the F-16 selection enables Bulgaria to be part of a web of peacekeeping coverage across Central and Eastern Europe, and beyond.

When Bulgaria became part of the F-16 network, it didn’t just procure an aircraft. It is also building a decades-long strategic relationship with the United States and allies. This means military cooperation opportunities and partnerships with the U.S. Air Force. It means pilot training, on-the-ground training, joint exercises with the U.S. and other partners. It means greater regional military partnerships as well.

Cutting-Edge Capabilities

The F-16 Block 70 features technologies developed for the 5th Generation F-35 Lightning II and F-22 Raptor fighters yet provides a proven, capable, low-risk and cost-effective solution for Bulgaria’s national and NATO defense needs.

Specifically, new F-16s for Bulgaria will include advanced capabilities, such as the APG-83 AESA Radar, modernized cockpit with new safety features, advanced weapons, conformal fuel tanks, an improved performance engine, and an industry-leading extended structural service life of 12,000 hours. They also include the proven, lifesaving Automatic Ground Collision Avoidance System, which ensure pilots come home safe.

Economic Opportunities

Lockheed Martin will generate industry opportunities within Bulgaria across the F-16 lifecycle, supporting local jobs and generating economic benefits. With more than 19.5 million flight hours and 13 million sorties, the F-16 continues to serve as the backbone of NATO and allied coalition defense missions – and now Bulgaria joins that capable and effective network. Lockheed Martin is honored by its vital role in supporting the mission of the Bulgarian Air Force with new F-16s.
български

Изтребители F-16 Block 70 за българските ВВС

Доказалият се във времето многофункционален изтребител F-16 съвсем скоро ще изгради оперативна съвместимост с българските ВВС. Новият изтребител ще заздрави партньорствата със съюзниците в НАТО и ще гарантира сигурността в региона и света.

Българските ВВС са в процес на придобиване на осем изтребителя F-16 Block 70. България официално направи запитване за още осем изтребителя, за да допълни боеспособността на своята армия.

Заедно с придобиването на първите осем изтребителя България изгражда съответстваща инфраструктура, провежда обучение на пилоти и технически състав, който да обслужва новите изтребители. Български пилоти се обучават в САЩ през последните няколко години, като първият пилот неотдавна завърши обучението си във въздушната база Морис, щата Аризона в САЩ. Следващите осем изтребителя ще могат да използват новоизградената инфраструктура, която ще гарантира ефективни операции.  

Значима мрежа F-16

Днес в Европа летят над 700 изтребителя F-16, а изборът на България позволява на страната да бъде част от мироопазващата мрежа в Централна и Източна Европа и отвъд тях.

Когато България реши да стане част от мрежата на F-16, не ставаше въпрос само за  придобиване на нов тип самолет, а за изграждане на стратегически отношения със САЩ и съюзниците от НАТО за десетилетия напред. В допълнение, това означава военно сътрудничество и партньорства с американските ВВС, обучение на пилоти, обучение на терен, съвместни военни обучения със САЩ и съюзниците в Алианса. Това означава и по-значимо регионално военно сътрудничество.

Изключителни технологични възможности

Самолетът F-16 Block 70 е разработен с технологии за изтребители от 5-то поколение F-35 Lightning II и F-22 Raptor, които представляват доказано нискорисково ефективно решение за българските отбранителни сили, както и за стандартите на НАТО.

По-конкретно, новите самолети F-16 за България ще включват високотехнологични възможности като радара APG-83 AESA, модерна пилотска кабина със съвременни системи за сигурност, модернизирано въоръжение, интегрирани резервоари за гориво, подобрен двигател - лидер в индустрията с живот от 12 000 летателни часа. Самолетът разполага с доказано животоспасяващ автоматичен механизъм за избягване на наземен сблъсък, което гарантира живота на пилота. 

Икономически възможности

Компанията „Локхийд Мартин“ ще създаде икономически възможности в България, свързани с жизнения цикъл на F-16, създаване на работни места и икономически придобивки. С над 19,5 милиона летателни часа и 13 милиона полета F-16 продължава да бъде гръбнакът на отбранителните мисии на НАТО, като така България се присъединява към боеспособна и ефективна платформа. „Локхийд Мартин“ има честта да подкрепи българските ВВС с новите самолети F-16.