F-16 for Slovakia
English

F-16 Block 70 for Slovakia — the Newest and Most Advanced F-16

The F-16 is the world’s most successful, combat-proven multirole fighter – building advanced interoperable capabilities within air forces, enhancing partnerships with allies, and preserving peace around the world.

The Slovak Republic is procuring 14 new F-16 Block 70 aircraft. Those are currently being built in Greenville, with delivery anticipated in the mid-2020s.

Significant F-16 Network

With more than 700 F-16s operating in Europe today, the F-16 selection enables a web of peacekeeping coverage across Central and Eastern Europe, and beyond.

When Slovakia becomes part of the F-16 network, it’s not just procuring an aircraft. It’s also building a decades-long strategic relationship with the United States and allies. This means military cooperation opportunities and partnerships with the U.S. Air Force. It means pilot training, on-the-ground training, joint exercises with the U.S. and other partners. It means greater regional military partnerships as well.

As an example, training for the first Slovak F-16 pilots is currently underway at Tucson National Guard Air Force Base, Arizona.

Cutting-Edge Capabilities

From a capability standpoint, new F-16s for Slovakia will include advanced capabilities, such as the APG-83 AESA Radar, modernized cockpit with new safety features, advanced weapons, conformal fuel tanks, an improved performance engine, and an industry-leading extended structural service life of 12,000 hours. They also include the proven, life-saving Automatic Ground Collision Avoidance System, which would ensure Slovak Armed Forces pilots come home safe.

Economic Opportunities

Lockheed Martin will generate industry opportunities within Slovakia across the F-16 lifecycle, supporting local jobs and generating economic benefits.

With more than 19.5 million flight hours and 13 million sorties, the F-16 continues to serve as the backbone of NATO and allied coalition defense missions – and now Slovakia joins that capable and effective network. Lockheed Martin is honored by its vital role in supporting the mission of the Slovak Armed Forces with new F-16s. 

Slovak

F-16 Block 70 pre Slovensko – najnovšie a najpokročilejšie lietadlo F-16

F-16 je svetovo najúspešnejšia, bojom preverená viacúčelová stíhačka, ktorá vytvára pokročilé interoperabilné schopnosti v rámci vzdušných síl, posilňuje partnerstvo so spojencami a zachováva mier po celom svete.

Slovenská republika v súčasnosti obstaráva 14 nových lietadiel F-16 Block 70. Tie sú teraz zostavované v americkom Greenville s predpokladaným dátumom dodania v polovici roku 2020.

Dôležitá sieť stíhačiek F-16

S ohľadom na viac než 700 lietadiel F-16, ktoré dnes v Európe pôsobia, výber lietadiel F-16 umožňuje stať sa súčasťou siete zaisťujúcej mier v strednej a východnej Európe aj mimo nej.

Keď sa Slovensko stáva súčasťou siete F-16, nejde len o samotné obstaranie lietadla. Buduje tiež desaťročia trvajúci strategický vzťah so Spojenými štátmi a ďalšími spojencami. To znamená príležitosť na vojenskú spoluprácu a partnerstvo s americkým letectvom, čo zahŕňa výcvik pilotov aj pozemného personálu a spoločné cvičenia s USA aj ďalšími partnermi. Znamená to tiež silnejšie regionálne vojenské partnerstvo.

Ako príklad je možné uviesť, že v súčasnosti prebieha výcvik pre prvých slovenských pilotov F-16 na leteckej základni Tucson National Guard v Arizone.

Špičkové schopnosti

Z hľadiska schopností nové lietadlá F-16 pre Slovensko zaistia pokročilé funkcie, ako je radar APG-83 AESA, modernizovaný kokpit s novými bezpečnostnými prvkami, pokročilé zbrane, prispôsobené palivové nádrže, vylepšený výkon motora a špičkovú rozšírenú štrukturálnu životnosť 12 000 hodín. Obsahujú tiež osvedčený, život chrániaci systém automatického vyhýbania sa pozemným kolíziám, ktorý zaistí, že sa piloti slovenských ozbrojených síl vrátia v poriadku domov.

Ekonomické príležitosti

Lockheed Martin bude v rámci životného cyklu lietadiel F-16 na Slovensku generovať príležitosti pre priemysel, podporovať tvorbu pracovných miest a vytvárať benefity pre miestnu ekonomiku.

S viac než 19,5 milióna letových hodín a 13 miliónmi bojových letov stíhačky F-16 naďalej predstavujú základ obranných misií NATO a spojeneckých koalícií – a teraz sa Slovensko pripája k tejto výkonnej a efektívnej sieti. Lockheed Martin je poctený svojou zásadnou rolou pri podpore úloh slovenských ozbrojených síl novými lietadlami F-16.