F-35 Belgium

English

The F-35 for Belgium

With the Belgian government’s selection of the F-35A, Belgium becomes the 13th nation to join the F-35 program of record. This selection, building off Lockheed Martin’s strong, proven track record in Belgium, is a testament to the nation’s confidence in the F-35 to meet its national security, industrial and economic needs for decades to come.

Belgium’s allies – the Netherlands, Denmark, Norway, Italy U.K., and U.S. – are F-35 program participants. For this reason, the aircraft serves as the ultimate solution for interoperability with NATO and other allied assets. From logistics and capability to the capacity to conduct coalition activities and peacekeeping operations, this advanced 5th Gen aircraft positions Belgium favorably for current and future missions.

The foundation of Belgium’s F-35 program is rooted in longstanding, reliable partnerships with the government and industry. The Belgian Air Force began flying the F-16 Fighting Falcon and C-130 Hercules in the 1970s. More than 40 years later, this strong partnership lives on in the Lightning II.

Since then, Belgian industry has played a significant role in the manufacturing and sustainment of Lockheed Martin products. Just like the F-16 has for more than four decades, the F-35 program is poised to generate high-quality, long-term jobs for Belgium long into the future.

Across Belgium’s three regions, Lockheed Martin continues to actively work with dozens of Belgian companies on expanding business opportunities, signifying a strong commitment to exploring industrial cooperation in high-technology defense, aerospace, cyber and security sectors. Within Belgium, there are also six higher education institutions that are included in the industrial participation program.

Alongside the economic and industrial benefits, the enhanced interoperability and transformational capabilities the F-35 brings to Belgium are unmatched. With stealth technology, advanced sensors, weapons capacity and range, the F-35 is the most capable, survivable and connected fighter aircraft ever built enabling pilots to perform their mission and return home safely.

The F-35 delivers unrivaled value as the most capable, lowest life-cycle cost aircraft with near and long-term industrial participation opportunities. With its newest participant, Belgium, the F-35 enterprise continues to enhance global security, strengthen critical alliances and drive economic growth today – and tomorrow.

Nederlands

F-35 voor België

Nu de Belgische regering voor de F-35A koos, wordt België het 13e land dat toetreedt tot het F-35 programma. Deze selectie, voortgebracht door Lockheed Martins sterke, bewezen staat van dienst in België, is een bewijs van het vertrouwen dat het land in de F-35 heeft om hiermee nog tientallen jaren te voldoen aan de nationale veiligheids-, industriële en economische behoeften.

Belgische bondgenoten - de V.S., het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Denemarken, Noorwegen en Italië – zijn deelnemers aan het programma. Hierdoor dient het vliegtuig als de ultieme oplossing voor interoperabiliteit met NAVO en andere geallieerden. Van logistiek en geschiktheid tot het vermogen om coalitieactiviteiten en vredesoperaties uit te voeren, dit geavanceerde 5e Gen-vliegtuig geeft België een gunstige positie voor huidige en toekomstige missies.

De basis van het Belgische F-35-programma is geworteld in langdurige, betrouwbare partnerschappen met de overheid en het bedrijfsleven. De Belgische luchtmacht begon in de jaren zeventig de F-16 Fighting Falcon en C-130 Hercules te besturen. Meer dan 40 jaar later leeft dit sterke partnerschap voort in de Lightning II.

Sindsdien heeft de Belgische industrie een belangrijke rol gespeeld in de productie en het voortbestaan van Lockheed Martin-producten. Net zoals de F-16 al meer dan vier decennia bestaat, staat het F-35-programma klaar om gedurende lange tijd hoogwaardige jobs te genereren voor België.

In de drie regio's van België blijft Lockheed Martin actief samenwerken met tientallen Belgische bedrijven om verdere zakelijke opportuniteiten uit te breiden. Dit betekent een sterke betrokkenheid bij het verkennen van industriële samenwerking in hightech defensie, ruimtevaart, cyber- en veiligheidssectoren. In België zijn er ook zes instellingen voor hoger onderwijs die zijn opgenomen in het programma voor industriële participatie.

Naast de economische en industriële voordelen zijn de verbeterde interoperabiliteit en transformatiemogelijkheden die de F-35 aan België biedt, ongeëvenaard. Met stealth-technologie, geavanceerde sensoren, wapencapaciteit en bereik is de F-35 het meest capabele en geconnecteerde jachtvliegtuig ooit gebouwd, waardoor piloten hun missie kunnen uitvoeren en veilig naar huis kunnen terugkeren

Als het meest capabele en goedkoopste life-cycle-kostenvliegtuig zorgt de F-35 voor ongeëvenaarde waarde die mogelijkheden biedt voor industriële participatie op korte - en lange termijn. Met zijn nieuwste deelnemer, België, blijft de F-35-onderneming de wereldwijde veiligheid verbeteren, cruciale allianties versterken en de economische groei van vandaag en morgen stimuleren.

Française

Le F-35 pour la Belgique

En choisissant le F-35A, la Belgique devient le 13ème pays à rejoindre le programme de référence du F-35. Cette sélection, qui s’inspire du solide héritage de Lockheed Martin en Belgique, témoigne de la confiance du pays dans le F-35 pour répondre à ses besoins en matière de sécurité nationale, et de coopération industrielle et économique pour les décennies à venir.

Les alliés de la Belgique - les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et l’Italie - participent au programme F-35. Pour cette raison, le F-35 est la meilleure solution en matière d’interopérabilité avec l’OTAN et les autres alliés. De la logistique à la capacité de mener des activités de coalition et d'opérations de maintien de la paix, cet avion de cinquième génération avancé positionne favorablement la Belgique pour ses missions actuelles et futures.

Le programme F-35 belge s’appuie sur des partenariats de longue date et fiables avec le gouvernement et l’industrie. L’armée de l’air belge a commencé à piloter le F-16 Fighting Falcon et le C-130 Hercules dans les années 1970. Ce partenariat solide perdure avec le Lightning II plus de quarante ans plus tard.

Depuis lors, l’industrie belge joue un rôle important dans la fabrication et la maintenance des produits Lockheed Martin. Tout comme le programme F-16 le fait depuis plus de quarante ans, le programme F-35 favorisera la création emplois de qualité et à long terme en Belgique. 

Lockheed Martin continue de travailler activement avec des dizaines d’entreprises belges situées dans les trois régions belges, ce qui témoigne de leur engagement à explorer des opportunités de coopération industrielle dans les secteurs de la haute technologie, de l’aéronautique et de la (cyber-)sécurité. En Belgique, six établissements d’enseignement supérieur sont également inclus dans le programme de participation industrielle.

Cliquez ici pour savoir comment la Flandre, Bruxelles et la Wallonie bénéficieront du programme F-35. Outre les avantages économiques et industriels, l'interopérabilité améliorée et les capacités de transformation apportées par le F-35 à la Belgique sont inégalées. Grâce à sa technologie furtive, ses capteurs de pointe, la capacité et à la portée des armes, le F-35 est l'avion de combat le plus capable et le plus connecté, qui permettra aux pilotes belges d'effectuer leur mission et de rentrer chez eux en toute sécurité.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les capacités révolutionnaires du F-35. Le F-35 offre une valeur ajoutée inégalée. Il est l’avion le plus capable et le moins coûteux tout au long de son cycle de vie, et offre des possibilités de participation industrielle à court et à long terme. Avec la participation de la Belgique, le F-35 continuera de renforcer la sécurité mondiale, renforcer les alliances cruciales et stimuler la croissance économique aujourd'hui et demain.