F-35 Finland

English

Lockheed Martin. Your Mission is Ours.

Lockheed Martin solves the world’s toughest technology challenges. More than 70 nations rely on Lockheed Martin employees, products and technologies to help them protect and connect their citizens and advance scientific discovery. In a time of growing unpredictability and evolving threats, innovation and performance are at the center of everything we do.

The F-35 Lightning II, built by Lockheed Martin, is the world’s premiere 5th Generation multirole stealth fighter, designed to defend against current and emerging threats. With a combination of stealth, sensor fusion and unmatched situational awareness, the F-35 can ensure Finland’s homeland security for decades to come.

When it comes to deterring threats, the F-35 has the unmatched capability to secure the Finnish airspace. Its stealth capabilities are unprecedented in tactical fighter aviation, allowing pilots to counter threats undetected, complete the mission at hand, and return the pilot home to safety. An integrated airframe design, advanced materials and other specialized design features give the F-35 this significant advantage over 4th Generation aircraft.

In addition,the F-35 has the most powerful and comprehensive integrated sensor package of any fighter aircraft in history. Data collected by these sensors will immediately be shared with commanders at sea, in the air or on the ground, providing an instantaneous view of multi-mission operations. The Distributed Aperture System (DAS), which sends high resolution real-time imagery to the pilot’s helmet from six cameras mounted around the jet, combined with the Helmet Mounted Display (HMD), which displays all critical information a pilot needs to operate the mission.

Life-Cycle Costs

The F-35 combines unprecedented operational capability with an affordable and efficient global sustainment network, making it the most cost-effective solution for Finland.

According to the most recent F-35 contract reached in September 2018, the approximate per variant unit prices, including jet, engine and fee are as follows:

  • F-35A: $89.2 million
  • F-35B: $115.5 million
  • F-35C $107.7 million

The F-35 cost is gradually reducing each year and the Unit Recurring Flyaway cost will be less than $80 million per jet by 2020, making the cost of a 5th Generation F-35A equivalent to a 4th Generation fighter – with a substantial capability advantage. All F-35 customers share supply chain, flight and maintenance training, and integrated operations costs, providing significant savings for operators. Several countries in Europe, including Norway, are already flying the F-35, which will provide even more opportunities for cost-sharing and partnership.

Strategic Partnerships

International cooperation is essential facing today’s ever-evolving global threats. The F-35 strengthens all branches of armed forces and enables better defense cooperation. It makes the Finnish Defense Forces a part of an international community of F-35 operators, which further enhances interoperability using the world’s most advanced and survivable technology.

The F-35 Lightning II can help Finland ensure its national security and its ability for building partnerships and interoperability for decades to come.

Industrial Opportunities

Lockheed Martin continues to actively work with Finnish industry on expanding business opportunities and play a key role in providing Finland security of supply. Finland’s participation in the F-35 program would provide many opportunities for Finnish companies to pursue the next generation of industrial partnership to bring jobs to Finland’s aerospace and defense industry for decades to come.

Suorittaa loppuun

Lockheed Martin Rakentaa Parempaa Huomista

Lockheed Martin ratkaisee maailman vaikeimpia teknologiahaasteita. Yli 70 valtiota luottaa Lockheed Martinin työntekijöihin, tuotteisiin ja teknologioihin kansalaistensa suojelemisessa ja yhdistämisessä verkottuneessa maailmassa sekä tieteellisten läpimurtojen edistämisessä. Epävarmuus lisääntyy ja uusia uhkia syntyy jatkuvasti, minkä vuoksi innovaatio ja suorituskyky ovat kaiken tekemisemme ytimessä.

F-35: Paras vaihtoehto Suomelle

Lockheed Martinin F-35 Lightning II on maailman ensimmäinen viidennen sukupolven monitoimihäivehävittäjä, joka on suunniteltu vastaamaan nykyisiin ja tulevaisuuden uhkiin. Yhdistämällä häiveominaisuudet, sensorifuusion ja ylivertaisen tilannekuvan F-35-hävittäjä auttaa Suomea turvaamaan itsenäisyytensä tulevien vuosikymmenten ajan.

Ainutlaatuista puolustuskykyä

F-35:n suorituskyky on tehokas pelote, joka turvaa ilmatilamme. Koneen häiveominaisuudet tarjoavat ennennäkemättömän edun taktisessa ilmasodankäynnissä. F-35:n ohjaajat voivat vastata uhkiin paljastumatta vastustajalle, suorittaa tehtävänsä loppuun ja palata turvallisesti tukikohtaansa. Koneen integroitu runkosuunnittelu, edistykselliset materiaalit ja muut ainutlaatuiset ominaisuudet antavat F-35:lle huomattavan edun neljännen sukupolven hävittäjiin verrattuna.

F-35-hävittäjässä on kaikkien aikojen tehokkain ja kattavin hävittäjään integroitu sensorijärjestelmä. Sensorien kokoama data jaetaan välittömästi meri-, ilma- ja maavoimien komentajille. Näin varmistetaan kattava reaaliaikainen tilannekuva myös yhteisoperaatioissa. DAS-sensorijärjestelmä (Distributed Aperture System) lähettää korkearesoluutioista, reaaliaikaista kuvaa koneen eri puolilla sijaitsevasta kuudesta kamerasta suoraan ohjaajan kypäränäyttöön (Helmet Mounted Display), joka näyttää ohjaajalle kaiken tehtävän suorittamisen kannalta kriittisen tiedon.

Elinkaarikustannukset

F-35 yhdistää ennennäkemättömän operatiivisen suorituskyvyn tehokkaaseen globaaliin ylläpitoverkostoon. Tämän ansiosta F-35 on kustannustehokkain ratkaisu Suomelle.

Viimeisimmän syyskuussa 2018 solmitun F-35-sopimuksen mukaan konemallien yksikköhinnat (sisältäen lentokoneen, moottorin ja katteen) ovat keskimäärin:

  • F-35A: 89,2 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria
  • F-35B: 115,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria
  • F-35C: 107,7 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

F-35:n hinta laskee tasaisesti vuodesta toiseen, ja F-35A:n yksikköhinta tulee olemaan alle 85 miljoonaa dollaria vuoteen 2019 mennessä. Tämän ansiosta viidettä sukupolvea edustava F-35A tulee hinnaltaan vastaamaan neljännen sukupolven hävittäjää, tarjoten huomattavasti paremman suorituskyvyn. Kaikki F-35-asiakkaat hyödyntävät samaa toimitusketjua, lento- ja huoltokoulutusta sekä jakavat käyttökustannuksia, mikä tuo koneen käyttäjille merkittäviä säästöjä. Monet Euroopan maat, Norja mukaan lukien, käyttävät jo F-35-hävittäjää, mikä puolestaan tarjoaa entistä enemmän mahdollisuuksia kumppanuuksille ja kustannusten jakamiselle.

Strategiset kumppanuudet

Kansainvälinen yhteistyö on ehdottoman tärkeää kohdattaessa nykypäivän jatkuvasti kehittyviä, globaaleja uhkia. F-35 vahvistaa kaikkia puolustushaaroja ja tehostaa joukkojen yhteistoimintaa. F-35 tuo Suomen puolustusvoimat osaksi kansainvälistä käyttäjäyhteisöä, mikä parantaa entisestään yhteensopivuutta hyödyntämällä maailman edistyksellisintä ja selviytymiskykyisintä teknologiaa.

F-35 Lightning II auttaa Suomea varmistamaan kansallisen turvallisuutensa sekä kyvyn rakentaa kumppanuuksia ja yhteensopivuutta tulevina vuosikymmeninä.

Teollisen yhteistyön mahdollisuudet

Lockheed Martin tekee aktiivisesti työtä suomalaisten puolustusteollisuuden kanssa yhteistyönmahdollisuuksien laajentamiseksi ja on avainasemassa Suomen huoltovarmuuden takaamisessa. Suomen osallistuminen F-35-ohjelmaan tarjoaisi suomalaisille puolustusteollisuuden yrityksille runsaasti mahdollisuuksia seuraavan sukupolven teolliseen yhteistyöhön. Tämä puolestaan toisi Suomen puolustus- ja ilmailuteollisuudelle työpaikkoja vuosikymmeniksi eteenpäin.