Lockheed Martin Sverige

C-130J Super Hercules: Levererar dit inget annat taktiskt flygplan når

Som den första C-130-operatören i Europa har Sverige lett vägen och påvisat den oöverträffade kapaciteten, mångsidigheten, tillförlitligheten, och driftskompatibiliteten som enbart återfinns i en taktisk Hercules-luftfarkost.

När det svenska flygvapnet förbereder sig för framtida uppdrag inom lufttransport, står C-130J Super Hercules redo att stå till Sveriges tjänst.

Från att stödja FN:s uppdrag i Mali, till att bistå med humanitär hjälp under tsunamikatastrofen i Indiska oceanen 2004, till att leverera ett kritiskt lufttransportstöd vid evakueringen från Afghanistan, har Sveriges Herculesplan gjort en betydande skillnad såväl lokalt som globalt.

Som den mest avancerade och kraftfulla versionen av C-130 som någonsin producerats eller flugits, bygger Super Hercules vidare på C-130:ns framgångsrika arv och utökar dess förmågor för att erbjuda ett verkligt modernt, integrerat och oöverträffat transportflygplan

Redo idag, redo imorgon. C-130J Super Hercules står tillförfogande för att tjäna Sverige, nu och för årtionden framåt.

KC-130J

 

Oöverträffad interoperabilitet: Med 26 operatörer i 22 länder är C-130J sannerligen världens arbetshäst. Som medlem i Super Hercules-familjen får Sverige tillgång till ett omfattande nätverk av partners, inklusive sju NATO C-130J-operatörer och hälften av de nordiska flygvapenoperatörerna, vilket möjliggör verklig kraftsamling, oöverträffade utbildningsmöjligheter, kunskapsöverföring och kontinuerlig innovation av plattformen i stor skala.

Transparent anskaffning: USA:s Foreign Military Sales (FMS)-programmet erbjuder flertal fördelar för Sverige, inklusive transparens genom alla faser av förvärvet; tillgång till kontinuerlig teknologisk utveckling och innovation för C-130J; väletablerad utbildning vid amerikanska C-130J-institutioner med tillgång till resurser och expertis; samt starka alternativ för underhåll.

Låg risk: Den globala flottan bestående av fler än 530st C-130J uppnår tillsammans nästan 3 miljoner flygtimmar, vilket ger etablerade insikter från uppdrag i alla tänkbara miljöer och scenarier. Dessa timmar förser oss med validerade data som kan direkt översättas till minskade livscykelkostnader och högre tillgänglighet av flygplanen. Dessutom stödjer den befintliga infrastrukturen och kunskapsbasen inom det svenska flygvapnet en sömlös modernisering av Super Hercules-flottan, med minimala avbrott för besättningar och underhållspersonal.

En hållbar lösning: C-130J-30 släpper ut 20 % mindre koldioxid för samma uppdrag och 40 % mindre koldioxid per flygtimme jämfört med andra medelstora taktiska transportflygplan, vilket leder till en betydande minskning av bränsleförbrukning, kostnader och koldioxidutsläpp under Super Hercules livscykel. C-130J har också redan visat att den kan använda blandningar av biobränsle, vilket ytterligare minskar koldioxidutsläppen jämfört med konventionellt jetbränsle.

Avancerad teknik: C-130J utrustas med den senaste tekniken, vilket minskar behovet av personal och sänker drift- och supportkostnader, samtidigt som det ger kostnadsbesparingar under hela livscykeln jämfört med tidigare C-130-modeller. Avancerad avionik i flygdäcket erbjuder framstående situationsmedvetenhet, minskar besättningsbelastningen, höjer effektiviteten och inkluderar moderna säkerhetsfunktioner som skyddar och vägleder flygbesättningar under utmanande förhållanden. Tack vare C-130J:s 18 certifierade kapaciteter för olika uppdrag, kan Sverige minska behovet av flera olika plattformar som kräver ytterligare och separat infrastruktur, besättningar, underhållspersonal och leveranskedjor.

Kontinuerlig innovation: Lockheed Martin och C-130J:s operatörs-community är fast beslutna att ständigt utveckla Super Hercules prestanda. Investeringar från Lockheed Martin och operatörer driver C-130J Block Upgrade-programmet, inkrementella kraftverksförbättringar, flygplansmodifieringar och nya produktionsvarianter för att möta det föränderliga luftrummet och de växande behoven av uppdrag.

Som ett av de mest aktiva flygvapnen i Europa måste Sveriges taktiska flygplansflotta vara redo, interoperabel och avancerad. C-130J Super Hercules erbjuder oöverträffade fördelar till det svenska flygvapnet som ingen annan taktisk luftfarkost erbjuder.
Ready Now

Redo nu

Med tanke på det nuvarande och framtida globala läget ökar behovet av pålitliga taktiska transportflygplan och tankflygplan. Aktiva flygstyrkor som det Svenska Flygvapnet kan inte stanna upp i operativ takt på grund av oprövade och osäkra lösningar för att uppfylla de uppdragskrav som förväntas. Integreringen av C-130J-30 och KC-130J Super Hercules i den svenska flottan är sömlös och innebär inga driftsavbrott. Lockheed Martins produktionslinje för C-130J är stabil och aktiv, och producerar för närvarande flygplan för åtta operatörer – en siffra som stadigt ökar. En robust orderstock säkerställer att produktionen av C-130J kommer att fortsätta under många år framöver, vilket garanterar tillgänglighet och snabb leverans av Super Hercules till Sverige.

Powerful Partnerships

Beprövade partnerskap

Herculesplanen är nationella tillgångar, regionala resurser och globala arbetshästar tack vare det enastående antalet internationella C130-flottor, som omfattar de 22 nationer som använder eller kommer att använda C-130J framöver. Hittills använder 50 % av alla nordiska flygvapen en C-130J-30 Super Hercules-flotta. Samarbete med det Danska och Norska flygvapnet förstärker ytterligare styrkan hos en nordisk Super Hercules-flotta för regionen, NATO och världen. C-130J förstärker även Sveriges långvariga relation med USA, en relation som sträcker sig över nästan 250 år och representerar ett starkt, bilateralt partnerskap grundat på gemensamma värderingar och ömsesidiga intressen. Lockheed Martin är också en långvarig partner till den svenska industrin, vilket började med vårt samarbete med Saab för att integrera det automatiska markkollisionsskyddssystemet (Auto GCAS) på Gripen-jaktplanet. C-130J-30 erbjuder ytterligare möjligheter för Lockheed Martin att samarbeta med svenska företag för att utvidga och etablera robusta ekosystem som stödjer nordiska och globala försvars-, teknik- och säkerhetsindustrier.

Continued Innovation

Kontinuerlig innovation

Sedan C-130:s första flygning har Hercules ständigt varit i ett tillstånd av innovation. Drivna av kundernas engagemang och uppdragskrav har Lockheed Martin-teamet kontinuerligt identifierat och kommer att fortsätta identifiera möjligheter att utvidga de beprövade kapaciteterna hos C-130. C-130J Super Hercules är ett konkret bevis på detta engagemang för innovation och representerar den mest avancerade, integrerade, kraftfulla och kapabla versionen av C-130 som någonsin producerats. C-130J ger Sverige tillgång till global standard inom lufttransport, redo att anpassa sig i takt med att uppdragsbehoven utvecklas.

Latest News   ___
Jun 18, 2024
Story
Lockheed Martin levererade det 2 700 Hercules multi-mission taktiska transportflygplanet och ökade därmed storleken på den globala C-130-flottan.
Jun 03, 2024
Third Party Article
Medlemmar från USA flygvapens 61 lufttransportdivision besökte Norge och Sverige från den 7 maj till den 18 maj 2024.
Mar 19, 2024
Third Party Article
Lockheed Martin, ett ledande försvarsföretag, samarbetar länge med det svenska försvaret. Med Sveriges NATO-medlemskap och det nya försvarssamarbetsavtalet strävar de efter fördjupat samarbete.